Aangifte van ongeval

Hieronder kan je de meeste antwoorden vinden op je vragen wanneer zich een spijtig ongeval zou voordoen tijdens het uitoefenen van de favoriete sport van de kinderen. Deze informatie is afkomstig van de website van de Koninklijke Belgische voetbalbond.

Hoe doe ik een aangifte van ongeval?
Dit formulier is ter uwer beschikking bij de secretaris (Michel Leunis – leunism@gmail.com) van onze club. Bij FC Moorsel kan je het aangifteformulier hier ook vinden op onze website. De aangifte moet door uw clubsecretaris opgestuurd worden binnen de 21 kalenderdagen vanaf de datum van het ongeval – poststempel dient als bewijs – naar de dienst “Ongevallen” van de Bond

Wat moet ik doen om de kinesitherapiekosten terug te krijgen?
Vóór aanvang van de behandeling altijd een kopie van het doktersvoorschrift doorfaxen (02/479.55.62) of zo vlug mogelijk doorgeven aan de secretaris van uw club. De behandeling mag dan onmiddellijk gestart worden.

Mag ik de onkostennota’s rechtstreeks opsturen of dien ik ze beter in bij de secretaris van de club?
Altijd bij de secretaris van uw club indienen!

Kan ik een voorlopige tussenkomst vragen?
JA altijd via de secretaris van uw club en op voorwaarde dat u minimum één maand “arbeidsongeschikt” of “sportongeschikt” (studenten, enz.) bent. De tegemoetkoming van de KBVB wordt altijd via de rekening-courant van de club geregeld.

Wordt er een tegemoetkoming voorzien in loonverlies?
NEEN – Een ongeval van een amateurspeler wordt aanzien als een privé-ongeval. De verzekeraar komt nooit tussen in loonverlies.

Moet mijn genezingsattest binnen zijn vooraleer ik opnieuw mag spelen?
NEEN maar de JUISTE DATUM waarop u opnieuw mag beginnen spelen, moet wel vermeld staan op het genezingsattest (zie onderaan op het ontvangstbewijs) dat LATER door de secretaris van de club wordt opgestuurd aan de KBVB.

Aan wie worden terugbetalingen van de dienst Ongevallen gestort?
Terugbetalingen van de dienst Ongevallen van de KBVB worden gecrediteerd op de rekening van de club, alleen scheidsrechters en leden van Bondsinstanties ontvangen de tegemoetkoming rechtstreeks. Alle andere verzekerden worden uitbetaald via hun club. Het bedrag wordt dus geboekt op de rekening van de club! (art. 2126)

Meer info ook worden gevonden op de website van de Koninklijke Belgische voetbalbond.