afspraken

training

De bedoeling van de jeugdwerking is om zo veel mogelijk spelers klaar te stomen voor de senioren ploegen.
Hiervoor wordt er op training gewerkt rond balgevoel, coördinatie, dribbel-vaardigheden, techniek, voetbalinzicht, enz. De bedoeling van de training is om elke speler de basisvaardigheden bij te brengen of te versterken.

Daarnaast is plezier ook een belangrijk onderdeel van de training en zal er dus steeds aandacht
besteed worden aan wedstrijdvormen en -situaties.

De trainingen van de minivoetjes gebeuren op basis van het ‘Multimove’ principe.

Ten einde het maximum uit uw kind te kunnen halen, vragen wij dan ook om zoveel mogelijk op de trainingen aanwezig te zijn. Indien uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn, gelieve dit dan tijdig aan de trainer te melden.

Bovendien vragen we om ook op de training de nodige aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid en dus dient uw zoon of dochter ook hier beenbeschermers en lange kousen te dragen. Bij trainingen buiten vragen we tevens voetbalschoenen met plastieken noppen te dragen: ijzeren noppen zijn verboden op kunstgras. Bij indoortrainingen dient men aangepaste sportschoenen zonder noppen te dragen. Gelieve steeds rekening te houden met de weersomstandigheden en, indien nodig, een regenjas, winterjas, handschoenen, e.d. te voorzien voor de training. De trainer kan een speler, die geen aangepaste kledij (bv Tshirt met korte mouwen bij vriestemperaturen) heeft, wegsturen van de training.

Drankflesjes die worden meegebracht naar de training of wedstrijden worden ook terug meegenomen wanneer men het veld verlaat.

afspraken

wedstrijden

Voor de wedstrijden vragen we iedereen om tijdig op het afgesproken uur (zie PSD) en de afgesproken plaats aanwezig te zijn, en dit in de FC Moorsel-training. Wanneer je zoon of dochter niet (tijdig) ter plaatse geraakt, vragen we om de trainer te verwittigen.

In ploegen waar het aantal spelers groter is dan het toegelaten aantal spelers, volgens de regels van de
voetbalbond, zal de trainer een selectie moeten maken van de beschikbare spelers. Deze selectie gebeurt op
basis van inzet en aanwezigheid op training en houding (fairplay, respect), zowel op training als bij
voorgaande wedstrijden. Spelers die “onaangekondigd” niet aanwezig waren op training vallen daarbij als
eerste uit de boot.

Van de spelers die geselecteerd worden voor de wedstrijd, garanderen wij dat iedereen minstens de helft
van de tijd speelt (behoudens blessures of uitsluitingen). Spelers die te laat aankomen, kunnen in de eerste
helft/eerste kwartier op de bank starten en spelen nadien minstens de helft van de resterende tijd mee.