F.C. Moorsel

Fair-Play

Wij vragen aan al onze leden EN hun ouders/supporters dat zij de regels van de fair-play, GEEN discriminatie en GEEN racisme respecteren en dat zij ten allen tijde respect hebben voor hun ploegmaats, de tegenstanders, de trainers, de scheidsrechters, de vrijwilligers en zichzelf. Dit geldt zowel voor trainingen als voor wedstrijden. Vergeet immers niet dat alle spelers, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers, … in de eerste plaats mensen zijn, die dus ook fouten maken.

Bij geschillen, problemen, vragen of opmerkingen raden we aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de trainer(s) om tot een snelle oplossing te komen. Komen jullie er onderling niet uit, kan er steeds contact opgenomen worden met coördinator, jeugdvoorzitter, API of jeugdsecretaris. Alle problemen, opmerkingen en geschillen zullen bovendien ook worden besproken op de vergadering van de jeugdcel en/of op de trainersvergaderingen waar we dan oplossingen kunnen overeenkomen om onze werking te verbeteren.