Missie & visie

FC Moorsel

FC Moorsel stelt zich als een lokaal verankerde, familiale voetbalvereniging tot doel om 2 belangrijke missies te vervullen.

Enerzijds is er een sociaal-maatschappelijke rol. Vanuit die rol streeft de club ernaar om een belangrijke sociale ontmoetingsplaats te zijn voor zowel volwassenen als kinderen. Tijdens de trainingen en wedstrijden komen mensen samen die elkaar anders waarschijnlijk niet zouden ontmoeten. Op die manier wil de club ook een hulpmiddel zijn voor de integratie van volwassenen en kinderen met een andere nationaliteit of huidskleur in onze samenleving.

Daarnaast blijft sporten voor iedereen in onze maatschappij een belangrijk middel om zijn/haar geest en lichaam gezond te houden. De club biedt de mogelijkheid aan volwassenen, jong-volwassenen en kinderen om hieraan deel te nemen via hun favoriete sport.

Vanuit deze missies is er dan ook de sportieve visie om:
  • A-ploegen: bij zowel de dames als de heren ons te handhaven als een stabiele 3e provinciale met als doel een zo hoog mogelijke klassering in een zo hoog mogelijke reeks.
  • B-ploeg moet ons de kans geven om de talentvolle jeugdspelers verder te ontwikkelen en indien ze nog niet klaar zijn voor onze A-ploeg kunnen ze hier al kennismaken met het voetbal voor volwassenen.
  • Jeugdopleiding: kwalitatieve jeugdopleiding aanbieden voor jongens en meisjes in de directe omgeving met als doel dat op termijn eigen jeugdspelers kunnen doorgroeien tot volwaardige spelers van de eerste elftallen. Binnen deze jeugdopleiding staan vriendschap, teamspirit, fair-play en spelvreugde voorop.
De samenstelling van deze eerste ploegen bestaat zoveel mogelijk uit spelers uit de ruime omgeving rond Moorsel. Ook spelen de meeste spelers reeds geruime tijd bij onze club met vriendschappen als gevolg. Zij die afzwaaien uit de eerste ploeg kunnen dan ook terecht bij onze Veteranen die al verschillende jaren mooie resultaten boeken op hun niveau.
F.C. MOORSEL

Normen en waarden

FC Moorsel is een regionale en familiale voetbalclub uit de gemeente Tervuren en wil jongeren de kans geven om zich binnen de lokale voetbalclub sportief en algemeen te kunnen ontwikkelen vanaf hun eerste stappen als jeugdvoetballers tot uiteindelijke kernspelers van 1 van de eerste elftallen. FC Moorsel wil ook dat ouders en sympathisanten zich kunnen identificeren met de club waarvan de spelers zo veel mogelijk intern opgeleid en gevormd werden.

Als voetbalclub zijn we overtuigd dat we naast de sportieve rol ook een belangrijke pedagogische rol vervullen. Deze 2 zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op sportief vlak willen we de spelers van onze club het voetbalspel laten ontdekken en beleven op een manier waarbij de aspecten “FUN” (spelbeleving en spelplezier) en “UITDAGING” (leeftijdsspecifieke uitdagingen waarbij de spelers zelf zoveel mogelijk mogen nadenken) centraal staan. Op pedagogisch vlak willen we kinderen ook sociaal vaardig(er) maken en bij hen teamgeest ontwikkelen. We willen jongeren ook aanleren om zich een leidende rol aan te meten maar evenals om zich ten dienste te stellen van anderen.

Als voetbalclub nemen we ten slotte ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en engageren we ons voor een project waar hedendaagse westerse normen en waarden centraal staan in functie van sportiviteit, respect voor anderen en verdraagzaamheid.
 
 
KERNWAARDEN VAN DE CLUB
FC Moorsel wil met eigen middelen en een goed beheer een club worden waar de eigen jeugdspelers het gros uitmaken van de spelers van de eerste elftallen (streefdoel voor 2025: meer dan 50% jeugdspelers; streefdoel 2028: meer dan 80% jeugdspelers). FC Moorsel moet aanzien worden als een familiale, dynamische, kwaliteitsvolle en enthousiaste club in het regionale voetbal.
Icon

Enthousiasme:

De motor van de club bestaat uit een grote groep van verschillende mensen, vaak met een Moorsels voetbalverleden, die zich dag in dag uit met een aanstekelijk enthousiasme engageren voor de club.
Icon

Respect

FC Moorsel wil een voetbalclub vormen die een weerspiegeling is van de maatschappij waarbij we respect tonen voor iedereen waarmee we in contact komen. Respect voor de tegenstanders, de scheidsrechters, de supporters, …
Icon

Ambitie

Er heerst een gezonde en realistische ambitie in de club om het ieder jaar telkens iets beter te doen met de eigen jeugd en binnen de regionale omkadering.