Voorzitter

Brief info

Verantwoordelijkheden:

  • Algemene coördinatie club
  • Opstellen huishoudelijk reglement
  • Sportief Manager: beleid Senioren (aanspreekpunt en onderhandelingen met spelers en trainers
  • Coördinatie kuisen kantine en kleedkamers
  • Relatiebeheer materiaal club
  • Contacten, bezoek en aanbrengen sponsors
  • Lid Sportieve cel
  • Lid Raad van Bestuur

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!